3D vizualizácie kúpeľní

Vizualizácia kúpeľne (návrh kúpeľne) je vynikajúcim pomocníkom pri napĺňaní vašich predstáv o perfektnej kúpeľni. Umožní vidieť priestor ešte pred začatím realizačných prác a vychytať prípadné nedostatky ešte kým je kúpeľňa len „na papieri“.

Na vypracovanie vizuálneho návrhu v počítači je potrebné priniesť pôdorys kúpeľne (projekt, alebo postačí aj ručná skica) s okótovanými rozmermi. Podstatné je čo najpresnejšie zameranie jednotlivých stien, aby bolo možné vytvoriť čo najpresnejší návrh.

Pred začatím vizualizačných prác si u nás vyberiete konkrétny typ materiálov (obklady a zariaďovacie predmety) v rozsahu našej sortimentnej ponuky. Ak máte konkrétne estetické požiadavky ohľadom rozmiestnenia obkladov, alebo ergonomické požiadavky na umiestnenie zariaďovacích predmetov v priestore, uveďte ich pri zadávaní práce.

Potrebné sú aj tieto spresňujúce informácie :
- výška miestnosti, ak je miestnosť podkrovná - vyznačenie šikmín
- okná (ak sa v kúpeľni nachádzajú) – rozmery, jeho výška od zeme, pozícia na stene, šírka špalety, parapet áno/nie, farba okenného profilu
- dvere – rozmery (šírka, výška) typ - posuvné, von resp. dnu otváravé, zárubňa (kovová, drevená obložková), farba
- telefonický a e-mailový kontakt

Vizualizácia je zaslaná v podobe obrázkov – grafického návrhu prostredníctvom e-mailu v dohodnutom termíne, alebo sa predloží osobne v deň dohodnutej konzultácie. Súčasťou je aj dispozičný plán kúpeľne. Máte nárok na 1 úpravu vizualizácie v podobe jednorazového zoznamu požiadaviek na úpravy s jednoznačnou formuláciou v cene vizualizácie.

Záloha na vizualizačné práce vo výške 50 € s DPH sa platí vopred. V prípade Vašej požiadavky použiť inú sériu obkladových prvkov – táto požiadavka sa považuje za nový grafický návrh so spoplatnením 30 EUR (platí v prípade, že dispozičné riešenie a rozmery kúpeľne sa nemenia). Táto suma sa už aj v prípade následného nákupu z hodnoty nákupu neodpočítava. Po odsúhlasení návrhu vypracujeme individuálnu cenovú ponuku (obklady, dlažby a zariaďovacie predmety). Ponuka vychádza zo schváleného návrhu.

Ak zrealizujete nákup v našej spoločnosti v zmysle vypracovanej vizualizácie hodnote viac ako 700 EUR s DPH (nákup musí zahŕňať aj obklad z vypracovanej vizualizácie), cena vizuálneho návrhu bude odpočítaná z hodnoty nákupu. Vizualizácia slúži na výpočet čo najpresnejšej spotreby obkladového materiálu a zároveň je vo forme kladacieho plánu výbornou pomôckou pre obkladača pri samotnej pokládke.

Inšpirujte sa v našej galérií vizualizácií, ktoré sme pripravili pre našich zákazníkov.